CAPTCHA Image

Wpisz kod z powyższego obrazka:

Nazwa szkoły:
Adres szkoły:
miejscowość

ulica
 numer
 
telefon


Zawodnicy zgłaszani przez szkołę:
 1. imię:
  nazwisko:
   klasa
   
  opiekun naukowy (nauczyciel) 2. imię:
  nazwisko:
   klasa
   
  opiekun naukowy (nauczyciel) 3. imię:
  nazwisko:
   klasa
   
  opiekun naukowy (nauczyciel)


UWAGA: Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.